Voedingstatus celmembraan en zijn invloed op energetisch werk

Heb je wel eens het idee dat al je energetische werk niet volledig beklijft bij je cliënten, ondanks dat je zeker weet dat het klopt wat je doet!

Wat ik bij mezelf merkte en bij de mensen om me heen privé en degene die ik ontmoet in de praktijk is dat we onbedoeld iets over het hoofd zien. Ik wil jullie meenemen in het volgende.

We zijn als mens opgebouwd in lagen. Als lichtwerkers zijn we, terecht overigens, voornamelijk bezig met het verhogen van de frequentie in lagen, zoals het astrale en het spirituele. Het fysieke, ons lichaam, heeft daar profijt van.

Communicatie van de cel door het actiepotentiaal.

Alleen we willen het fysieke nogal niet de aandacht geven die het nodig heeft. Hiervoor ga ik een belangrijke functie van onze celmembraan erbij halen. Onze celmembraan heeft een essentiële eigenschap, het actiepotentiaal. Dit fenomeen heeft het nodig om met de rest van het lichaam te kunnen communiceren. Het maakt de cellen mogelijk om snel informatie te verzenden tussen verschillende weefsels.

Het trillingsniveau van onze cellen is mede afhankelijk van de conditie van onze celmembraan. Als deze in top conditie is dan is het voor de celmembraan ook mogelijk om een optimale actiepotentiaal te hebben. Het optimaal functioneren van ons actiepotentiaal bepaald voor een belangrijke mate de snelheid van communicatie van onze cellen.

Ten eerste de interne communicatie, en daarmee bedoel ik mee de uitwisseling van stoffen door de celmembraan heen en ten tweede de communicatie met de cellen om hem heen. Hoe sneller de communicatie hoe sneller het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit.

Het verhogen van het aanpassingsvermogen is alleen mogelijk als de celmembraan de conditie heeft om die verhoging te faciliteren. Een celmembraan die minder elastisch is dan bedoeld heeft een tragere uitwisseling van stoffen van extern naar intern en vice-versa. Waardoor zijn communicatie met zijn omgeving minder snel plaatsvindt dan mogelijk is.

De Trias: Celgeheugen, oude ballast en het aanpassingsvermogen van de celmembraan.

Al deze informatie deel ik met je om naar mijn belangrijkste punt te komen: ons celgeheugen, de basis van ons lichaamsgeheugen. De plaats waar herinneringen zich ophouden. Waar bepaalde lading aan vast kan zitten die we als behandelaar willen shiften. De lading die er vaak voor zorgt dat het autonoom zenuwstelsel verstoord is en daardoor klachten veroorzaakt in ons lichaam.

Het celgeheugen is te beïnvloeden door allerlei interventies. Als je door redeneert dan is een minder elastische celmembraan met een niet-optimale actiepotentiaal, minder goed in staat om aanpassingen op te pakken. Het aanpassingsvermogen en flexibiliteit is hierdoor slechter.

Interventies hebben effect, alleen kunnen niet het volledige potentieel op celniveau aanspreken. Dat betekent dat het celgeheugen hardnekkiger is in het loslaten van oude ballast. Het heeft misschien in het slechtste geval de neiging om deze ballast vast te houden. Wie weet is dit ook een reden dat bij bepaalde mensen ondanks de juiste energetische interventies klachten blijven of iedere keer weer terugkomen.

Waar is onze celmembraan bij gebaat?

Onze celmembraan heeft een bepaalde voedingsstatus nodig om al zijn functies, en dat zijn er nogal wat, adequaat uit te voeren. Alleen voedingsaanpassingen zijn onvoldoende en een therapeutische interventie op het voedingsstatus niveau is noodzakelijk.

Een juiste voeding status creëert een celmembraan die een optimale actiepotentiaal heeft. Waardoor het snel zijn communicatie met de rest van het lichaam kan vormgeven. En als je als behandelaar interventies op welk niveau dan ook toepast, het in staat is om adequaat de frequentie verhogende prikkels te verwerken. Waardoor degene die je deze prikkels geeft een klachtenvrij lichaam en geest krijgt die vrede in zichzelf ervaart.

Samenvatting.

Samengevat betekent dat als je als lichtwerker ervaart dat je interventies niet het gewenst effect hebben het zinvol is om na te gaan wat de voedingsstatus is van de cel en celmembraan van je cliënt. Hier zijn allerlei oplossingen voor. Mocht je naar aanleiding van dit artikel meer willen weten neem dan met mij contact op via info@healingresetcompany.nl