Sarno en onderdrukte emoties: verklaart dit alles?

→ Een belangrijke visie in de Healing Reset Methode is dat onderdrukte emotionele spanningen of stressvolle gedachtes zich lichamelijk kunnen uiten. Dit fenomeen vindt plaats via het autonoom zenuwstelsel.

De Amerikaanse arts en hoogleraar revalidatiegeneeskunde Dr. Sarno heeft in zijn boek Rugpijn over het Tension Myositis syndroom (TMS). Hieronder een samenvatting:

De fysiologie van TMS begint in de hersenen. Hier brengen verdrongen emoties als angst en woede een proces in werking waarbij het autonoom zenuwstelsel de bloedtoevoer naar bepaalde spieren, zenuwen, pezen of bindweefselbanden vermindert, met als gevolg pijn en andere vormen van disfunctie in deze weefsels. Het autonoom zenuwstelsel regelt de bloedsomloop en wel met de allergrootste precisie. Het kan de bloedtoevoer doen toenemen of afnemen waar het wil, en heeft daar meestal goede redenen voor, zoals hierboven beschreven. Maar wat het zenuwstelsel bij TMS doet hebben we aangemerkt als een abnormale autonome activiteit. De reactie heeft geen nut in de gebruikelijke zin. Zij draagt niet bij tot het normale dagelijkse functioneren en bereidt het lichaam niet voor op vechten of vluchten. Zij reageert op een psychische behoefte. We beschouwen dit proces echter als afwijkend, omdat het leidt tot pijn en andere onprettige symptomen.

Samenvatting TMS

TMS ontstaat door een bepaalde emotionele toestand die een activiteit in werking stelt binnen het centrale zenuwstelsel, met name het autonoom zenuwstelsel, waardoor plaatselijk een zekere samentrekking van een bloedvat met een licht zuurstoftekort optreedt in bepaalde spieren, zenuwen, pezen en bindweefselbanden. Dit zuurstoftekort is verantwoordelijk voor de pijn die de voornaamste klacht is bij TMS en
voor de mogelijke aanwezigheid van sensitieve afwijkingen (gevoelloosheid, slapende ledematen) en motorische aandoeningen zoals krachteloosheid of veranderingen in de reflexen.

Adam Heller de grondlegger van de Zero Pain Now methode heeft het over DPS,  Diversion Pain Syndrome. Hij stelt dat onderdrukte emoties zo bedreigend zijn dat we hiervoor lichamelijke klachten ontwikkelen om ons af te leiden.

Saskia de Bruin heeft met haar boek ‘Weg van de pijn’ het gedachtengoed van bovenstaande heren en anderen in haar persoonlijk getinte boek besproken. Op de achterflap van het boek schrijft ze: Ons onbewuste laat soms pijn ontstaan om ons bewustzijn af te leiden van emoties die we niet kunnen, durven of mogen ervaren. Dit gebeurt zonder dat we dit weten. Zo kan een pijnpatroon ontstaan; een onplezierig en soms zelfs ondraaglijk patroon van werkelijke fysieke pijn.

Wat heb je aan deze kennis?

Een helder verklaringsmodel zodat je je inzicht in het ontstaan van klachten verbreed en verdiept. Je kunt hierdoor beter begrijpen waar cliënten mee kunnen zitten. En deze kennis kun je doorgeven aan je cliënten zodat zij weer hun lichaam gaan vertrouwen.

Want als je begrijpt hoe het lichaam in elkaar steekt en hoe het reageert in zijn autonoom zenuwstelsel dan kan dat jouw cliënt ondersteunen in het begrip hoe lichaam en geest aan elkaar gekoppeld zijn. En dat de klachten waar ze mee worstelen heel verklaarbaar zijn. Dat hun klachten echt zijn en dat ze niet gek zijn. Het gevoel dat het lichaam hun in de steek laat kunnen ombuigen naar vertrouwen in hun lichaam. Zodat ze weer autonomie krijgen over hun leven.

Addertje

Al deze bovenstaande kennis is erg waardevol, misschien voor jou wel een kantelmoment in je ontwikkeling als therapeut of coach.

Emotionele ballast doet echt wat met ons systeem, alleen dat verklaart niet alle klachten. Er is meer wat er toe kan leiden dat je klachten ontwikkeld. Of laat ik het zo zeggen; er zijn vaak meerdere oorzaken die vanuit verschillende hoeken komen, die de achtergrond vormen van iemand zijn klachten.

Tijdens de Healing Reset Methode opleidingsdagen zul je ontdekken dat naast onderdrukte emoties ook mentale constructies een rol kunnen spelen. Dat een verstoorde relatie met jezelf of de ander een belangrijke oorzaak is van de klachten.

Of dat bepaalde patronen in je familiesysteem een rol spelen etc. Dat een orgaan een blokkade vormt waardoor klachten spelen. Bv een oude schildklier klacht die ervoor zorgt dat een schouder geblokkeerd raakt.

Laat je verrassen en verwonderen want onze geest is in staat om van alles een probleem te maken 😉.

Interview 2023 voor blad Natuurgeneeswijzen, Hèt NWP Magazine

In de zomereditie van het NWP magazine staat een interview gemaakt door Ria Teeuw over TMS. Daarin deel ik dit fenomeen en wat die kennis voor onze manier van werken als therapeut kan betekenen.

Titel van het artikel is: ‘Het zenuwstelsel is niet gebouwd om ons gelukkig te maken’.

Wil je het hele artikel lezen dan klik op deze link NWP editie 2-2023 Interview over TMS_Marcel_Heijnes.

Het zelfde artikel stond ook in het blad Therapeut, Coach & Counselor zie deze link Interview over TMS in TCC-editie3-2023.

Andere leestip:

In een ander artikel Brein Veiligheid Geluk Vrede ga ik dieper in op het fenomeen dat het zenuwstelsel ons in veiligheid wil houden.