Holistisch werken & Healing Reset methode

Als je holistisch wil werken, dan moet je het onderbewuste van je cliënt gaan betrekken in je sessies. Hierin ligt 95% van het potentiële herstel verscholen. Onder het onderbewuste versta ik onder meer het celgeheugen, lichaamsgeheugen en de aura, waarin ook allerlei informatie is opgeslagen.

Alles, en dan bedoel ik echt álles, is met behulp van ons onderbewuste te resetten. Ook op afstand.

Het is mijn grootste wens om te leven in een medicijnvrije maatschappij, waarin we niet langer de behoefte voelen om mensen met een afwijking van het ‘normale’ in een hokje te plaatsen. Geen labeltjes meer.

Mijn missie met de Healing Reset Methode is het vormen van een maatschappij waarin:

  • Testen en ontstoren met behulp van het onderbewuste, het zenuwstelsel en het lichaam de norm wordt voor therapeuten en coaches over de gehele wereld.
  • De diagnose en helende technieken die deze methode vormen, een belangrijke plaats in het vaardigheden pakket van elke therapeut en coach innemen.
  • Bewustwording en educatie de standaardroute zijn voor een pijnvrij leven.
  • Dat helen van de wortel tot de kruin de norm is en dat we pleisters plakken en pilletjes slikken achter ons laten.

Mijn visie is dat als je alleen het bewuste gebruikt om je cliënten te begeleiden in hun transformatieproces, je nooit holistisch zult kunnen werken. Want:

  • Onze fysieke klachten weerspiegelen, wat er aan lading onder zit.
  • Alles (blokkades/verstoringen) is te ontstoren door middel van resetten; ook op afstand!
  • Als de lading in je onbewuste en in je lichaam verdwenen is, ontstaat er rust en ontspanning in je systeem en geest, waardoor het zelf genezend vermogen je klachten als sneeuw voor de zon laat verdwijnen.
  • Als je in verbinding met jezelf leeft, zul je door persoonlijke groei, keuzes gaan maken vanuit een ander bewustzijn. Keuzes, die in lijn zijn met je ziel.

In de Healing Reset Methode gaan we ervan uit dat als je het onderbewuste betrekt in de diagnose en het therapeutische gedeelte, je de kracht van de 95% capaciteit die daar zit gebruikt. In tegenstelling tot de 5% die ons bewuste denken inhoudt. Het is als bergen zand verplaatsen met een bulldozer, in plaats van op de hand met een schop.

Voor alle therapeuten en coaches die, net als ik, holistisch en resultaatgericht willen werken, heb ik de opleiding Healing Reset Methode ontwikkeld. Een opleiding waarin je een effectieve route aanleert, waardoor je met het inzetten van het onderbewuste opmerkelijke transformaties bij je cliënten in gang gaat zetten.