Healing Reset Methode

Alles, en dan ook echt álles, is met behulp van ons onderbewuste te resetten. Ook op afstand!

In 2017 behandelde ik een vrouw met schouderklachten. Bij de zoektocht (kinesiologie in combinatie met het Repertorium) naar wat in relatie stond tot die klacht, bleek ze een blokkade op haar schildklier te hebben. Ze had vanwege vruchtbaarheidsproblemen tijdelijk schildklierhormonen geslikt, waardoor ze uiteindelijk ook zwanger is geworden. Ik heb haar gereset op die blokkade en haar hele energetische systeem kwam tot leven. Haar ogen werden enorm helder en ze zei: “Het lijkt alsof ik wakker word.”

Deze bijzondere ervaring met resetten heeft enorme indruk op me gemaakt. Ik ben er sindsdien van overtuigd dat iedereen getest ‘moet’ worden op onderbewuste zaken. Die maken het verschil in het transformatieproces van een persoon.

De Healing Reset Methode gaat uit van de volgende uitgangspunten:

 • Onze fysieke klachten weerspiegelen, wat er aan lading onder zit.
 • Alles (blokkades/verstoringen) is te ontstoren door middel van resetten; ook op afstand!
 • Als de lading in je onderbewuste en in je lichaam verdwenen is, ontstaat er rust en ontspanning in je systeem en geest, waardoor het zelf genezend vermogen je klachten als sneeuw voor de zon laat verdwijnen.
 • Als je in verbinding met jezelf leeft, zul je door persoonlijke groei, keuzes gaan maken vanuit een ander bewustzijn. Keuzes, die in lijn zijn met je ziel.

De Healing Reset Methode bestaat uit de volgende vaardigheden:

 • Resetten van autonoom zenuwstelsel en energetisch systeem
 • Kinesiologie in combinatie met het Repertorium (kennisbank)
 • Helende energie doorgeven
 • Aanvliegroutes, vraagstellingen en nog meer..

Resetten van autonoom zenuwstelsel en energetisch systeem

Je leert tijdens de opleidingsdagen meerdere manieren om blokkades en verstoringen te resetten. Er zijn twee belangrijke systemen die door het resetten veranderen:

 1. Dat is lichaamlijk gezien het autonoom zenuwstelsel. Je kunt ervan uitgaan dat als deze verandert ook het hormoonsysteem en immuunsysteem meegenomen worden. Dit heeft natuurlijk effect op de gehele fysiologie van ons lichaam. Je leert een rug tapping release strategie om dit te kunnen bewerkstelligen.
 2. Het complete energetisch systeem wordt ook veranderd waardoor onze aura en meridianen weer blokkade vrij zijn. Je leert tijdens de opleiding een speciale aurareset.

Bovenstaande manieren van resetten pas je op de ander toe. Je leert ook een zelfreset strategie die je op jezelf kan toepassen. Je kunt die vaardigheid ook aan je cliënten leren.

Kinesiologie in combinatie met het Repertorium (kennisbank)

Door de vaardigheid kinesiologie schakel je het onderbewuste in wat 95% capaciteit van ons brein vormt. Hierdoor kom je op bijzondere verbanden en achtergronden van iemands klachten en vraagstelling. Met het beperkte brein-denken (5%) kom je ten eerste al niet op die verbanden en ten tweede staat het effect vanuit dat deel van je brein niet in verhouding tot het effect vanuit het onderbewuste. Het is als zand scheppen met een schop, in plaats van met een bulldozer.

Je leert gericht op zoek te gaan naar de oorzaken, die in relatie kunnen staan tot de klacht. Het Repertorium (kennisbank), in de vorm van een beslissingsboom, zorgt ervoor dat je een bepaalde route volgt, die bij elke cliënt anders is. Die je ondersteunt en je op wegen brengt die vooraf niet te bedenken zijn, omdat het onderbewuste de belangrijkste rol speelt in de routing.

Helende energie doorgeven

Je leert helende energie doorgeven zodat je degene waar je dat bij toepast energetisch en lichamelijk in balans brengt. Je leert verschillende toepassingen zodat je in staat bent om blokkades te laten versmelten.

Aanvliegroutes, vraagstellingen en nog meer..

 • Je leert allerlei aanvliegroutes (strategieën) die je met behulp van de Methode kan toepassen. Eén daarvan is een Eerste Hulp Bij Stress Protocol wat je toepast bijvoorbeeld bij burn-out of uitgeputheid door restklachten Covid.
 • Je leert bepaalde vraagstellingen (coaching) die je gaan ondersteunen bij het toepassen van de Methode.
 • Verder leer je om de veranderingen die je hebt bereikt bij je cliënt om deze te ankeren, waardoor de nieuwe situatie zo stabiel mogelijk blijft.
 • En alles wat je leert tijdens de opleiding dat je dat ook online kan toepassen.

Wat is het verschil ten opzichte van andere methodes?

De Healing Reset Methode gaat uit van verklaringsmodellen over hoe ons lichaam werkt. Wat ons autonoom zenuwstelsel doet met lading die in het onderbewuste zit. De basis ligt in de Polyvagale theorie van Porges en de inzichten van het autonoom zenuwstelsel van Dr. J. Sarno. Deze helpen om beter te begrijpen wat er plaatsvindt in ons lichaam en waarom het reageert, zoals het reageert. Deze kennis helpt jou en je cliënten, zodat zij hun vertrouwen in hun lichaam kunnen herstellen op basis van nieuwe inzichten.

Je leert om met behulp van de Methode het lichaam als kompas te gebruiken. Wat gebeurt er met persoon? Wat voelt deze? Wat is daar? Welke sensaties spelen een rol! Hierdoor kun je de kleine finesses gaan ontdekken. Het fluisteren van ons lichaam! Je haalt mensen uit hun hoofd en brengt ze in hun gevoel, hun hart en buik.

Er zijn meerdere methodes zoals EFT, EMDR en IEMT, die ook een verandering in de emotionele/mentale lading van een cliënt bewerkstelligen. Waar de Healing Reset Methode zich in onderscheidt, is dat de methode inzetbaar is bij alle soorten blokkades en verstoringen en op afstand (online) ook toepasbaar is.

De kracht van de methode is onbegrensd.

Iedere cliënt is uniek, en daarom willen we als therapeut en coach maatwerk leveren aan onze cliënten. Door gebruik te maken van de Healing Reset Methode ontstaat er een compleet proces op maat.

Door gebruik te maken van het Repertorium (beslissingsboom) heb je voldoende kennis in huis en zorgt het voor een gestructureerde aanpak. De kracht van de toegepaste kinesiologie in combinatie met het Repertorium, is dat je wordt gewezen op zaken die anders verborgen zouden blijven.

De methode is gemakkelijk in je huidige werkwijze in te passen. Het is een geweldige aanvulling op je bestaande praktijk. En je kunt deze methode ook los inzetten.

Wat is jouw verlangen als coach of therapeut?

Staat de reden waarom je ooit mensen bent gaan helpen nog overeind? Kun je jouw WHY nog herkennen in je huidige werken? Zijn de methodes die je ooit geleerd hebt nog wel afdoende voor de vraagstellingen van je cliënten in deze tijd?

Mijn ervaring is dat de vraagstelling van velen onder ons aan het opschuiven is, naar schijnbaar onzichtbare zaken die diep verborgen liggen in het onderbewuste. Of diep verborgen in andere systemen zoals ons familiesysteem, energetisch systeem, aura, zielsopdracht enzovoorts.
De vraagstelling wordt voor een groot deel aangestuurd door de ziel en de opdracht waarmee deze hier op aarde is gekomen. En vele lagen, die zijn ontstaan in dit leven of vorige levens, kunnen het leven van deze zielsopdracht belemmeren.

Er wordt tijdens de opleiding en daarna (o.a. tijdens supervisiesessies) aandacht besteed aan jouw persoonlijke ontwikkelingsproces. Een aanzet tot vrijmaken van jouw belemmeringen en je bewustzijn vergroten om open te staan voor de ongekende mogelijkheden van deze methode. Vanuit die eigen ervaring kun je heel goed je verplaatsen in je cliënten. Practice what you preach.

Voor wie is het aanleren van de Healing Reset Methode interessant?

Als je ziet dat de vraagstelling van je cliënten op aan het schuiven is naar de onderliggende oorzaken van hun klachten. Dat de enkel de lichamelijke route niet die resultaten oplevert die je cliënten nodig hebben.

De Healing Reset Methode past bij degene die zichzelf de vragen hebben gesteld: hoe nu verder? Doe ik nog steeds wat bij me past? Wat is ook alweer de reden dat ik ooit therapeut of coach ben geworden? Deze methode past bij jou, als je bereid bent om met je eigen onderbewuste aan de slag te gaan.

“Eén van de oud-leerlingen vertelde me dat ze vijf sessies EMDR vergelijkt met één sessie van deze methode. Met nog het onderscheid dat het daarna ook wegbleef.” | Natasja van den Wakker, energetisch therapeut |

Tot slot

De Healing Reset Methode is een universele methode die samen te vatten is in de volgende kenmerken:

 • De mens vormt een eenheid op fysiek, emotioneel, mentaal, psychisch en spiritueel niveau.
 • Alles wat die eenheid tegenhoudt is te resetten.
 • Er wordt een verbinding gelegd tussen het om ons omringende veld van informatie, de lichaamswijsheid, het onderbewuste en ons aura.
 • De Methode is zelfstandig toe te passen, maar ook complementair inzetbaar.
 • De Methode zorgt voor verwerking, ontspanning, bewustzijn, acceptatie, inzichten, ’terug naar de fabrieksinstellingen’ en transmutatie.
 • De Methode is altijd en overal inzetbaar, op de ander of op jezelf en is resultaatgericht.

Deze Methode heb ik mij via diverse fysieke en energetische kanalen eigen gemaakt en doorontwikkeld. Ik deel deze kennis en inzichten graag met jou!