!! Holistisch is een groot begrip !!

De officiële betekenis van holistisch is volgens van Dale: ge­ken­merkt door een ziek­te­be­han­de­ling waar­bij niet al­leen de fy­sie­ke, maar ook de psychi­sche as­pec­ten van de ziek­te wor­den be­trok­ken

Deze definitie die nu ongeveer een eeuw bestaat dekt niet de hele lading. De mens heeft een verstand, een lichaam en een on-be-grijpbaar deel. Het on-be-grijpbaar deel, wat ons onderbewuste en de toegang tot onze ziel vormt.

Groot omvattend principe

Holistisch is in mijn optiek een groot begrip. Zo’n groot begrip dat ik zorgvuldigheid wil betrachten in het gebruik van dit woord. Als je simpel kijkt naar het onderbewuste met zijn mogelijkheden om zoveel op te slaan,  enorm veel functies op gang houdt en verrassende manieren van uiten heeft dan is het woord holistisch, gezien dit groot omvattende principe als ons onderbewuste nietig. Gelukkig zijn er mogelijkheden om ons bewuste te omzeilen en zodoende toegang te krijgen tot dat onderbewuste. Hypnose, kinesiologie, schrijven, dansen, schilderen visualisaties, pendelen, ademhalingssessies en werken met de bio-tensor zijn zowat mogelijkheden.

Het bewuste als beperkende factor

Vanuit een ander perspectief kijkende constateer ik dat ons bewuste niet in staat is om holistisch te werken. Dit vereist toelichting en ga mezelf daarvoor gebruiken. Mijn bewuste is beperkt, heeft zijn ideeën, overtuigingen en stokpaardjes, allergieën, voorkeuren, kortom mijn wereldbeeld. Allemaal beperkende factoren. Er zijn gelukkig ook ondersteunende overtuigingen in me aanwezig anders ben ik niet tot dit gekomen!

In de praktijk zet ik kinesiologie in om die beperkende factoren te beperken. Dat vergt een ‘laat me verrassen houding’ die de ruimte biedt om boven water te laten komen wat mede een rol speelt in iemand zijn klachten. Door deze houding ontstaan er wonderlijke transformaties die het verschil maken in iemand zijn herstel.

Groei en ontwikkeling door ontlading onderbewuste

Vaak zie ik dat de dingen die uit het onderbewuste komen juist de bedreigende zaken zijn en als ze uiteindelijk ontdekt en ontladen zijn is de dreiging weg. Met dat laatste bedoel ik dat de lading van het event is of dat gedachten of overtuigingen veranderen waardoor er ruimte komt voor doorstroming, groei en ontwikkeling. Waardoor het lichaam ook weer vrij is en zonder klachten.

Wat overgewicht te maken heeft met vroeger

Een recent voorbeeld vanuit de praktijk laat zien hoe verrassend het kan zijn als het onderbewuste bevraagd wordt op het een en ander. Een vrouw die een traject volgt bij mij wilde ondanks dat ik geen verstand heb van afvallen nagaan wat de reden is dat ze maar haar gewicht blijf behouden. Wat het lichaam/onderbewuste aangaf is de grote aantallen verhuizingen die ze als lagere school kind had meegemaakt. Het inzicht wat haar gaf was dat elke verhuizing een dusdanige impact had op haar leven toen dat die stress/emoties nog steeds in haar onderbewuste opgeslagen zaten. Door deze bewustwording en ontlading kon haar lichaam eindelijk ontspannen en het teveel aan gewicht gaan loslaten.

Verwerkingstijd van informatie

Daniel Kahneman van het boek ‘Ons feilbaar denken’ wijst ons erop dat we twee denksystemen hebben. Een 500 miljoen jaar oud systeem bestaande uit ons reptielenbrein en emotionele brein (ons onderbewuste) wat heel snel werkt. Het verwerkt 11,2 miljoen bits per seconde. Ons bewuste deel van ons denken wat nog maar 3-4 miljoen jaar oud is en een schamele 60 bits per seconde kan verwerken.

Ons onderbewuste kent geen weerstand, en ondanks dat het snel werkt kost het geen energie. Onze intuïtie, motivatie, emoties en associaties zitten er. Het is visueel ingesteld en het zet je in de doe-modus. Hoeveel meer wil je om te ontdekken dat het onderbewuste de sleutel is naar heling.

Ben jij er klaar voor?

In de Healing Reset Methode dagen trainen we therapeuten en coaches een set vaardigheden aan om het onderbewuste in te gaan zetten. Waardoor ze een effectieve route kunnen gebruiken voor heling van hun cliënten. Zodat ze een nog holistischere benadering kunnen gaan creëren.

Ben jij er klaar voor om je therapeutische vaardigheden uit te breiden die via het onderbewuste de verborgen zaken boven water brengen.

Elke maand kun je een live webinar volgen wat ik geef en kun je al je vragen stellen. Kun je niet wachten dan neem contact op voor een persoonlijk telefonisch gesprek mijn nummer is 06-46425481. Of kom als je in de buurt bent een kop koffie drinken met een Bossche Bol.